Share on facebook

พม่า

ตะลุยขอพรเจดีย์ชเวดากอง ล่องเรือทะเลสาบอินเล @พม่า 3 วัน 3 คืน

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

3 วัน 3 คืน

เจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagoda)
ทะเลสาบอินเเล
ภัตตาคารการะเวก
วัดเชาะทะจี้
วัดเชาะทะจี้
เจดีย์โบตะตอง
เจดีย์โบตะตอง
ตลาดสก๊อต
ตลาดสก๊อต

• เจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagoda)

มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในพม่าที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ เจดีย์ชุบทองแห่งนี้มีความสูงถึง 99 เมตร ถูกรายล้อมไปด้วยเจดีย์เล็กอีก 64 องค์ ประดับด้วยเพชรกว่า 7,000เม็ด จึงถูกเรียกว่า “มงกุฎแห่งพม่า”

• ทะเลสาปกันดอว์จี (Kandawgyi Lake) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบหลวง (Kandawgyi Lake)

จากจุดทะเลสาบกันดอว์จีนี้ จะสามารถมองเห็นมหาเจดีย์ชเวดากองได้ ซึ่งที่แห่งนี้ป้นจุดที่พักผ่อน จุดเด่นของที่นี่คือภัตตาคารการะเวก เพราะเป็นภัตตาคารเรือที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสวยๆ นั่นเอง สำหรับการเดินทางไปฝั่งภัตตาคารการะเวก จะมีด้านเก็บเงินค่าเข้า 300 จั๊ต อีกทั้งยังเก็บค่ากล้องถ่ายรูปอีกด้วย

• ภัตตาคารการะเวก Karaweik Restaurant

จะอยู่ริมทะเลสาบกันดอว์จีทางฝั่งตะวันออก มีอาคารเหมือนเรือขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาจอดอยู่ ตัวเรือมีส่วนหัวเป็นนกการะเวก สถาปัตยกรรมนี้เลียนแบบมาจากเรือพระที่นั้งของกษัตริย์พม่า ไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ภัตตาคารการะเวกยังมีความเก่าแก่เพราะสร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่ปัจจุบันเปป็นห้องอาคารและ ที่ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเด็ดๆ ของพม่า ไว้สำหรับถ่ายรูป

ช่วงเช้า

• วัดเชาะทะจี้ (Chaukhtatgyi Buddha Temple)

เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระพุทธไสยาสน์ (The Giant Reclining Buddha) ที่ใหญ่และสง่างามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 มีอายุราวกว่า 100 ปี พระพุทธรูปปางค์ท่านอนในวันที่พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ องค์ยักษ์นี้มีความยาว 65 เมตร สูง 16 เมตรห่มด้วยจีวรทองคำ ใบหน้าถูกแต่งด้วยสีสดเด่นชัด

เมื่อไปถึงด้านหน้าทางเข้าเจดีย์โบตะตองแล้วทางฝั่งตรงข้าม แนะนำอย่างยิ่งค่ะ อะมาดอว์เมียะ  หรือ เทพกระซิบ (Mya Nan Nwe)  จากตำนานเล่ากันมาชาวพม่า อะมาดอว์เมียะ คือ ธิดาของพญานาค ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ

เที่ยง รับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ Taing Yin Thar Restaurant, Yankin

 

ช่วงบ่าย

• เจดีย์โบตะตอง (Botataung Pagoda) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า วัดเทพทันใจ

สำหรับเจดีย์โบตะตองนั้นมีอายุกว่า อายุ 2,500 ปี สร้างขึ้นโดยชาวมอญเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านใน


• ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน (Bogyoke Aung San Market)

เป็นตลาดสำคัญของเมืองย่างกุ้ง โดยของขึ้นชื่อที่ตลาดแห่งนี้คือ “หยกพม่า” ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังถือเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า ไปจนถึงอาหาร

จัดการทริป

คำถามเบื้องต้น สำหรับการออกแบบทริปให้ตรงใจคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะ

สัมมนา/ Outing

สนใจทริปนี้กรอกข้อมูลได้เลยค่ะ