ONEDAY TRIP

พระนครศรีอยุธยา

Share on facebook

พระนครศรีอยุธยา

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 09.30 น. วัดพระศรีสรรเพชญ์

หนึ่งในมรดกโลกอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ ที่ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงาม

10.00 - 10.30 น. วัดมหาธาตุ

สิ่งที่โดดเด่นในวัดมหาธาตุ คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ ส่วนเศียรสำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม

11.00 - 11.30 น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานพระไตรรัตนนายก พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ในจังหวัด พร้อมด้วยตำนานโศกนาฎกรรมความรักระหว่างพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก เที่ยวชมตำหนักพระแม่สร้อยดอกหมากที่ขึ้นชื่อในด้านความศักดิสิทธิ์

12.00 - 13.00 น. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ สุริยันจันทรา

ตัวร้านเป็นโกดังโรงสีเก่า และบ้านไม้โบราณริมแม่น้ำน้อย อายุกว่า 130 ปี แต่การตกแต่งภายในคือดีมาก มีความร่วมสมัย เน้นการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ และมีโคมไฟ Chandelier สุดหรูมาเพิ่มความพรีเมี่ยมให้กับบรรยากาศร้าน ด้วยความที่ตัวร้านกว้างขวางมาก ต้นไม้เยอะให้ความร่มรื่นได้อย่างดี

13.30 - 14.30 น. วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดโบราณสถานที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีพระจำพรรษามาตั้งแต่ปี 2500 จุดเด่นคือเจดีย์ชัยมงคลที่สมเด็จพระเนรศวร มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพม่าและเป็นไปได้ว่าพระอัฐิในสมเด็จพระเนรศวรอาจจะอยู่ในเจดีย์ แห่งนี้ด้วย ภายในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในซากวิหารพระไสยาสน์ ด้านหลังของวัด คือ ตำหนัก สมเด็จพระเนรศวรที่ยิ่งใหญ่สมพระบารมี

15.00 - 16.30 น. เที่ยวชุมชนเกาะเกิด อยุธยา ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ ชาวบ้านที่นี่ทำขนมไทยๆ เป็นทุกบ้าน อย่างเช่น ขนมกง ขนมมงคลที่ทำจากถั่วเขียว มะพร้าวและน้ำตาล และบ้านเกาะเกิดยังขึ้นชื่อเรื่องฝีมือทำหมี่กรอบ ทำลูกประคบสมุนไพร  หรืออยากจะนวดทำกายภาพบำบัดด้วยภูมิปัญญาชุมชนก็มีพ่อหมอแม่หมอช่วยนวดให้ด้วย

จัดการทริป

คำถามเบื้องต้น สำหรับการออกแบบทริปให้ตรงใจคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะ

สัมมนา/ Outing

สนใจทริปนี้กรอกข้อมูลได้เลยค่ะ