ONEDAY TRIP

เชียงใหม่

Share on facebook

เชียงใหม่

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 10.00 น. วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี เดิมชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่กับ “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่” เพื่อถ่ายทอดและสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์

10.30 - 11.00 น. วัดพันเตา อยู่ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เดิมคนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่า “วัดปันเต้า” (พันเท่า) หมายถึงการทำบุญเพียงหนึ่งที่จะได้บุญกลับไปพันเท่า แต่ภายหลังได้เพี้ยนเป็น “พันเตา” วัดนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ช่วงเดียวกับการสร้างพระเจดีย์หลวง โดยสิ่งโดดเด่นที่สุดของวัดนี้ อยู่ที่วิหารไม้สักทอง “พระวิหารหอคำหลวง” สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน แค่มองดูจะรู้เลยว่าเป็นศิลปะแบบเก่าแก่จริงๆ แต่เดิมที่นี่ใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 5 ต่อมาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 7 จึงได้รื้อเสีย แล้วถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา

11.30 น. - 12.00 น. วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ที่ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่

วัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

12.30 - 13.30 น. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย

อาหารไทยชาววังและอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเน้นเรื่องคุณค่าของอาหาร รสชาติ ความสะอาดปลอดภัย สมดังสโลแกนของร้าน “อาหาร…ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต”

14.00 - 15.00 น. สวนส้มจินจู JINJU the orange farm

สวนส้มจินจูเป็นสวนส้มขั้นบันไดที่ปลูกส้มตัดกับวิวภูเขาที่โอบล้อมไว้ Highlights สวนส้มจินจู คือ มุมถ่ายรูป เก็บส้ม และน้ำส้มคั้นสด

15.30 - 17.00 น. แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนน้ำธรรมชาติ ที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ สวนน้ำของเรามีขนาด 35 ไร่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พื้นที่กว้าง สะอาด สะดวก บรรยากาศดี

17.30 - 18.00 น. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ

วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายบริเวณ ป่าไผ่ 11 กอ ต่อมาในสมัยพญากือนา โปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด

จัดการทริป

คำถามเบื้องต้น สำหรับการออกแบบทริปให้ตรงใจคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะ

สัมมนา/ Outing

สนใจทริปนี้กรอกข้อมูลได้เลยค่ะ