M.I.C.E

บริการรับจัดงานประชุม สัมมนา รวมถึงงานสันทนาการต่างๆของบริษัท คิดรูปแบบงานตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมการประสานงานตั้งแต่เริ่มอาทิ จัดหาสถานที่จัดงาน อาหารในการจัดเลี้ยง รวมถึงโชว์และเอนเตอร์เม้นท์ แสง สีเสียง ทุกรูปแบบ

สัมมนา/ Outing

สนใจทริปนี้กรอกข้อมูลได้เลยค่ะ