Categories
ในประเทศ

เชียงใหม่

ONEDAY TRIP

เชียงใหม่

Share on facebook

เชียงใหม่

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 10.00 น. วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี เดิมชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่กับ “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่” เพื่อถ่ายทอดและสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์

10.30 - 11.00 น. วัดพันเตา อยู่ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เดิมคนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่า “วัดปันเต้า” (พันเท่า) หมายถึงการทำบุญเพียงหนึ่งที่จะได้บุญกลับไปพันเท่า แต่ภายหลังได้เพี้ยนเป็น “พันเตา” วัดนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ช่วงเดียวกับการสร้างพระเจดีย์หลวง โดยสิ่งโดดเด่นที่สุดของวัดนี้ อยู่ที่วิหารไม้สักทอง “พระวิหารหอคำหลวง” สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน แค่มองดูจะรู้เลยว่าเป็นศิลปะแบบเก่าแก่จริงๆ แต่เดิมที่นี่ใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 5 ต่อมาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 7 จึงได้รื้อเสีย แล้วถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา

11.30 น. - 12.00 น. วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ที่ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่

วัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

12.30 - 13.30 น. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย

อาหารไทยชาววังและอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเน้นเรื่องคุณค่าของอาหาร รสชาติ ความสะอาดปลอดภัย สมดังสโลแกนของร้าน “อาหาร…ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต”

14.00 - 15.00 น. สวนส้มจินจู JINJU the orange farm

สวนส้มจินจูเป็นสวนส้มขั้นบันไดที่ปลูกส้มตัดกับวิวภูเขาที่โอบล้อมไว้ Highlights สวนส้มจินจู คือ มุมถ่ายรูป เก็บส้ม และน้ำส้มคั้นสด

15.30 - 17.00 น. แกรนด์แคนยอน วอเตอร์ปาร์ค เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนน้ำธรรมชาติ ที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ สวนน้ำของเรามีขนาด 35 ไร่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พื้นที่กว้าง สะอาด สะดวก บรรยากาศดี

17.30 - 18.00 น. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ

วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายบริเวณ ป่าไผ่ 11 กอ ต่อมาในสมัยพญากือนา โปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด

Categories
ในประเทศ

พระนครศรีอยุธยา

ONEDAY TRIP

พระนครศรีอยุธยา

Share on facebook

พระนครศรีอยุธยา

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 09.30 น. วัดพระศรีสรรเพชญ์

หนึ่งในมรดกโลกอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ ที่ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงาม

10.00 - 10.30 น. วัดมหาธาตุ

สิ่งที่โดดเด่นในวัดมหาธาตุ คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ ส่วนเศียรสำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม

11.00 - 11.30 น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานพระไตรรัตนนายก พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด ในจังหวัด พร้อมด้วยตำนานโศกนาฎกรรมความรักระหว่างพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก เที่ยวชมตำหนักพระแม่สร้อยดอกหมากที่ขึ้นชื่อในด้านความศักดิสิทธิ์

12.00 - 13.00 น. เที่ยง รับประทานอาหาร ณ สุริยันจันทรา

ตัวร้านเป็นโกดังโรงสีเก่า และบ้านไม้โบราณริมแม่น้ำน้อย อายุกว่า 130 ปี แต่การตกแต่งภายในคือดีมาก มีความร่วมสมัย เน้นการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ และมีโคมไฟ Chandelier สุดหรูมาเพิ่มความพรีเมี่ยมให้กับบรรยากาศร้าน ด้วยความที่ตัวร้านกว้างขวางมาก ต้นไม้เยอะให้ความร่มรื่นได้อย่างดี

13.30 - 14.30 น. วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดโบราณสถานที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีพระจำพรรษามาตั้งแต่ปี 2500 จุดเด่นคือเจดีย์ชัยมงคลที่สมเด็จพระเนรศวร มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือพม่าและเป็นไปได้ว่าพระอัฐิในสมเด็จพระเนรศวรอาจจะอยู่ในเจดีย์ แห่งนี้ด้วย ภายในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในซากวิหารพระไสยาสน์ ด้านหลังของวัด คือ ตำหนัก สมเด็จพระเนรศวรที่ยิ่งใหญ่สมพระบารมี

15.00 - 16.30 น. เที่ยวชุมชนเกาะเกิด อยุธยา ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ ชาวบ้านที่นี่ทำขนมไทยๆ เป็นทุกบ้าน อย่างเช่น ขนมกง ขนมมงคลที่ทำจากถั่วเขียว มะพร้าวและน้ำตาล และบ้านเกาะเกิดยังขึ้นชื่อเรื่องฝีมือทำหมี่กรอบ ทำลูกประคบสมุนไพร  หรืออยากจะนวดทำกายภาพบำบัดด้วยภูมิปัญญาชุมชนก็มีพ่อหมอแม่หมอช่วยนวดให้ด้วย

Categories
ในประเทศ

กรุงเทพมหานคร

ONEDAY TRIP

กรุงเทพมหานคร

เมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ห้อมล้อมด้วยสตรีทฟู็ดรสเด็ด แหล่งรวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมกันทั้งเมืองเก่าใหม่อย่างลงตัว ในหลากหลายแง่มุมที่คุณไม่เคยเห็น

Share on facebook

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพ ฯ ศูนย์กลางของเศรษฐกิจและความทันสมัย  โดดเด่นด้วยสตรีทฟู้ดเลื่องชื่อ    มีความเป็นเอกลักษณ์และรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายเข้าด้วยกัน ร่วมสัมผัสเสน่ห์ผสมผสานย่านเมืองเก่าและย่านทันสมัยไปด้วยกันตลอดทริปนี้

EXPERIENCE :

ชมเสน่ห์ย่านเมืองเก่า เรื่องเล่าแห่งกาลเวลา และสัมผัสความร่วมสมัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 10.00 น. Khongsittha Muay Thai (คงสิทธา) เปิด09.00 น.

ค่ายมวยคงสิทธา ค่ายซ้อมมวยเพื่อสุขภาพและซ้อมมวยอาชีพ คงสิทธามีวัตถุประสงค์ การนำกีฬามวยไทยมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวในรูปแบบของมวยไทย

10.30 น. -12.00 น. บ้านศิลปิน คลองบางหลวง ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ

ที่ชื่อว่า บ้านศิลปิน นั้น ก็เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดง หุ่นละครเล็กของคณะคำนาย เปิดการแสดงหุ่นละครเล็กให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกด้วย

13.00 - 14.00 น. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

ที่ชื่อว่า บ้านศิลปิน นั้น ก็เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดง หุ่นละครเล็กของคณะคำนาย เปิดการแสดงหุ่นละครเล็กให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกด้วย

14.30 - 15.00 น. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์

หนึ่งในวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร (วัดประจ ารัชกาลในรัชกาลที่ 1) และมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความยาวกว่า 150 ฟุต

15.00 - 16.00 น. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

นวดผ่อนคลาย มีบริการนวดต่าง ใช้เวลานวดประมาณเกือบ 1 ชม.

16.30 - 18.00 น. Clay Pot Thai Cooking Mate

ที่ชื่อว่า บ้านศิลปิน นั้น ก็เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะศิลปะโขนและหุ่นละครเล็ก ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมและจัดการแสดง หุ่นละครเล็กของคณะคำนาย เปิดการแสดงหุ่นละครเล็กให้นักท่องเที่ยวชมฟรีอีกด้วย

Categories
ในประเทศ

พัทยา

ONEDAY TRIP

พัทยา

1 ในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กับแสง สี ยามค่ำคืนที่ชวนหลงใหล พร้อมแล้วหรือยังกับการเดินทางท่องเที่ยวเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

Share on facebook

พัทยา

พัทยา คือเมืองพักผ่อนที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ใครหลงใหลในสถานบันเทิงยามค่ำคืนและไลฟ์สไตล์ปาร์ตี้สุดคึกคัก ห้ามพลาด พร้อมหรือยังที่จะสำรวจเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ไปกับเรา

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 10.00 น. ปราสาทสัจธรรม

เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ มีเนื้อที่  80 ไร่ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วังโบราณ” บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า “ปราสาทไม้”

10.30 - 12.00 น. LEGEND SIAM PATTAYA (เมืองแห่งตำนานอารยะสยาม)

ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทย ที่นำเสนอตำนานและอารยธรรมอันภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆเต็มรูปแบบแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นโชว์รูมของประเทศที่นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เผยแพร่สู่เวทีโลก ผ่านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต สินค้า อาหารคาวหวาน การละเล่น การร้องรำ ตระการตาไปกับซุ้มประตูยักษ์คู่ “ทศกัรฐ์” และ “สหัสเดชะ” ยิ่งใหญ่ สูงที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

13.00 - 14.30 น. หมู่บ้านช้างพัทยา Pattaya Elephant Village

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นพฤษชาติในป่า ใกล้ชิดและสัมผัสความน่ารักของช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทย และมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ ชมการแสดงของช้าง ให้อาหาร และอาบน้ำช้าง ขับรถATV ชมสาธิตการทอผ้าไหม การแสดงคัชชาช์คเณศเทวาลัย นั่งแพ นั่งเกวียนเทียมโค ไฮไลต์ของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ กิจกรรมการขี่ช้างเพื่อชมธรรมชาติ

15.00 - 17.00 น. SHOW PATTAYA

โชว์การแสดงสดผสมภาพยนตร์ 4D สุดอลังการครั้งแรกในประเทศไทยที่จะพาดำดิ่งไปยังโลกแห่งจินตนาการผสมผสานกับวรรณคดีไทย 4 เรื่อง 4 รส โดยนักแสดงโชว์มืออาชีพกว่าร้อยชีวิต บนเวทีและฉากการแสดงที่ออกแบบมาอย่างวิจิตรตระการตา ใช้เรื่องราวในวรรณคดีไทย 6 เรื่องดัง ที่คนไทยรู้จักกันดี ทั้งยังมีความแฟนตาซีเหมาะกับการสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจโดยง่ายด้วย ทั้ง พระอภัยมณี, พระสุธน มโนราห์, นางมณีเมขลากับรามสูร, สังข์ทอง, ไกรทอง และ รามเกียรติ์ 

17.30 - 19.00 น. รับประทานทาอาหารมื้อเย็น ณ The Glass House

โชว์การแสดงสดผสมภาพยนตร์ 4D สุดอลังการครั้งแรกในประเทศไทยที่จะพาดำดิ่งไปยังโลกแห่งจินตนาการผสมผสานกับวรรณคดีไทย 4 เรื่อง 4 รส โดยนักแสดงโชว์มืออาชีพกว่าร้อยชีวิต บนเวทีและฉากการแสดงที่ออกแบบมาอย่างวิจิตรตระการตา ใช้เรื่องราวในวรรณคดีไทย 6 เรื่องดัง ที่คนไทยรู้จักกันดี ทั้งยังมีความแฟนตาซีเหมาะกับการสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจโดยง่ายด้วย ทั้ง พระอภัยมณี, พระสุธน มโนราห์, นางมณีเมขลากับรามสูร, สังข์ทอง, ไกรทอง และ รามเกียรติ์

Categories
ในประเทศ

ภูเก็ต

ONEDAY TRIP

ภูเก็ต

ภูเก็ต จังหวัดเกาะที่น่าหลงใหลด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งจากในอดีต เล่าเรื่องผ่านย่านเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และ ปัจจุบัน ความเป็นเมืองท่องเที่ยวในหลายมิติ ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ห้ามพลาด

Share on facebook

ภูเก็ต

ภูเก็ต จังหวัดเกาะที่น่าหลงใหลด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งจากในอดีต เล่าเรื่องผ่านย่านเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และ ปัจจุบัน ความเป็นเมืองท่องเที่ยวในหลายมิติ ศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ห้ามพลาด

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

ONE DAY TRIP

PROGRAM :

09.00 - 09.30 น. วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ คือ วัดไชยธาราม

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียง และมานมัสการหลวงพ่อแช่ม เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นำมาจากศรีลังกา

10.00 - 12.00 น. ย่านเมืองเก่าโบราณ

ย่านอาคารชิโนโปรตุกีส ย่านรวมตึกเก่าโบราณสไตล์ชิโน-โปรตุกีส คุณจะพบกับเสน่ห์ของตัวอาคารที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ตกแต่ง ด้านหน้าอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอย่าง

13.00 - 16.00 น. ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ