Categories
ต่างประเทศ

VIETNAM

4 DAYS 3 NIGHTS

Vieatnam

เที่ยวเวียดนามฟินๆ อิน ฮาลอง 3 Day 2 Nights

Share on facebook

Vietnam

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

DURATION :

3 วัน 2 คืน

เมืองฮาลอง 
สุสานลุงโฮ
วัดแห่งวรรณกรรม
ถนน 36 สายเก่า
จัตุรัสบาดิ่ญ
วัดหง๊อกเซิน
ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ถ้ำสวรรค์ 
ทะเลสาบคืนดาบ
Click Here

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
ให้ท่านสัมผัส บรรยากาศ ข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรม และนาข้าวเขียวขจี

นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน(NIGHT MARKET) ให้ท่านได้
เพลินเพลิดกับการต่อรองเลือกซื้อสินค้

Day 2

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่าง แปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองน้ันประกอบไปด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต

ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด)  ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

บ่าย ชื่นชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน

ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบ ด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ใ นทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก(เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร)

Day 3

จัตุรัสบาดิ่ญ (Ba Dinh Square) เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮประกาศอิสระภาพของเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่  ชมเขตบ้านพักที่อยู่อาศัย ของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งครั้งหนึ่งใช้ เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ

ชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Internationnal  Sen  Buffet  บริการท่านด้วยอาหารนานาชาติกว่า  150 เมนู  แบบไม่จำกัดเวลา

บ่าย นำท่านสู่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยซึ่งมีของฝาก และของที่ระลึก มากมาย 

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

Categories
ต่างประเทศ

TAIWAN

4 DAYS 3 NIGHTS

Taiwan

ไทเป เทใจ ไปเที่ยวไต้หวันกัน 4 วัน 3 คืน

Share on facebook

Taiwan

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

4 วัน 3 คืน

โรงเรียนจุงอังไฮสคูล Choong Ang High School
บ้านซังโกแจ – Sanggojae House
ตลาดทงแดมุน
Seoul Tower (N Seoul Tower) 
ถนนสายโรแมนติก ด็อกซูกุง
ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
Gyeongbokgung Palace
Myeongdong

ออกเดินทางจาก กรุงเทพ มาถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ เมืองไถจง นำท่านไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกของพรรคก๊กมินตั๋ง ในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัยมารวมตัวที่ไต้หวัน เวลาผ่านมาหลายสิบปี ผู้คนย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจากกันไป ต่อมามีโครงการรื้อหมู่บ้านแห่งนี้และสร้างเป็นเมืองใหม่แต่ ในระหว่างที่ทำการรื้อถอนมีทหารเก่านายหนึ่งนามว่า คุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกำแพง และตัวบ้าน นัยว่าเป็นเสมือนการบอกลาหมู่บ้านแห่งนี้ที่ ภาพวาดบนกำแพงและตัวบ้านสะดุดตาผู้พบเห็น ด้วยสีสันที่สดใสเปี่ยมไปด้วยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน จนได้รับการกล่าวขานในวงกว้าง

ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ของเมืองไถจง  มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันอีกทั้งที่นี่ รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย

เช้า

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน

• วัดพระถังซัมจั๋ง

นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปอันเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยันจันทรา

• ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่

เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป   ซึ่งวัดแห่งงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

 

บ่าย

เดินทางกลับ สู่ เมืองไทเป  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช็อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือบิงซูแบบเกาหลี ซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติง

เช้า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

บ่าย นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยัง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่ส ร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก

  

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ

Day 4

เช้า นำท่านช้อปปิ้ง ร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก นำท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดคล้ายของญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน

บ่าย ท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุกๆ 1 ชม. จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค นำท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดมังกรภูเขา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ “เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน

เย็น นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ

Categories
ต่างประเทศ

South Korea

4 DAYS 3 NIGHTS

South Korea

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

Share on facebook

South Kore

โปรแกรมเที่ยวตามรอยซีรี่ย์ 4 วัน 3 คืน ที่กรุงโซล

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

4 วัน 3 คืน

โรงเรียนจุงอังไฮสคูล Choong Ang High School
บ้านซังโกแจ – Sanggojae House
ตลาดทงแดมุน
Seoul Tower (N Seoul Tower) 
ถนนสายโรแมนติก ด็อกซูกุง
ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
Gyeongbokgung Palace
Myeongdong

• โรงเรียนจุงอังไฮสคูล Choong Ang High School

โรงเรียนแห่งนี้เป็นมีอาคารเรียนสไตล์ยุโรปที่โดดเด่น
มีซีรีย์เกาหลีใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำอย่าง Winter Love song  และ Goblin โรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นทางด้านของตึกอาคารเรียนทีมีความสวยงาม สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ออกแบบโดยสถาปนิคที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น 

• Bukchon Hanok Village

จากนั้น เราจะไปย้อนวันวานและออกตามหาร่องรอยอารยธรรมโบราณกันบ้าง หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุยืนยาวมากว่า 600 ปี ด้วยการบำรุงรักษาที่ดีเยี่ยม เลยทำให้อาคารบ้านเรือนในย่านนี้ยังคงรูปลักษณ์และสถาปัตยกรรมแบบโบราณไว้ได้อย่างงดงาม

• บ้านซังโกแจ – Sanggojae House

ตั้งอยู่ที่นี่  ซึ่งเป็นโลเคชั่นถ่ายทำเรื่อง Personal Taste /Personal Preferenceทั้งนี้ยังสามารถเดินเที่ยวชมเก็บภาพได้ทั่วหมู่บ้าน

• ตลาดทงแดมุน

เป็นตลาดที่เป็นแหล่งช้อปสุดฮิตใกล้แหล่งเที่ยวที่สำคัญของกรุงโซลที่สามารถเดินเที่ยวช้อปปิ้งสินค้าราคาไม่แพง ลิ้มลองอาหารแบบ street food อาหารพื้นเมือง Dongdaemun Design Plaza (DDP) สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานนิทรรศกาลระดับโลกมากมายมีพื้นที่กว้างขวางสวยงาม และมีอาคารล้ำสมัยคล้ายกับยานอวกาศ เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำซีรีย์ชื่อดังอย่าง You Who Came from the Stars สถานที่ภายในนั้นสวยมากโดยเฉพาะยามค่ำคืน

• Seoul Tower  (N Seoul Tower) 

ตามรอยซีรีย์เรื่อง You Who Came from the Stars  ไปยัง N Seoul Tower  เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชีย   โซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก new lookหรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้ำตกแต่งสไตล์อวกาศ   จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่ คล้องกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนำไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower

• ถนนสายโรแมนติก ด็อกซูกุง (Deoksugung Doldam-gil หรือ Deoksugung Stone-wall Road)

ตามรอยภูตสุดหล่อเรื่อง Goblin กันที่ถนนสายโรแมนติคกับซีรีย์เรื่อง Goblin ไปยัง ถนนแห่งนี้โดย
มีระยะทางยาว 900 เมตร  ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับฟักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม่เปลี่ยนประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ยาวตลอดแนวกำแพง ทำให้เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล

• มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

ออกไป เดินเล่นที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อาคารเรียนคลาสสิคสวยๆ ตกแต่งด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ทำให้เกิดความร่มรื่น แถมยังมีมุมถ่ายรูปสุดฮิตคือทางเดินไปยังหอสมุดที่เป็นกำแพงกระจกรอบด้าน 

• Gyeongbokgung Palace

ถัดจากหมู่บ้านบุกชอนฮันอกไปไม่ไกล เราก็จะพบกับพระราชวัง Gyeongbokgung Palace ที่เที่ยวสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล พระราชวัง Gyeongbokgung Palace เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และสวยงามที่สุด
ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีฉากหลังเป็นภูเขาพูกักซานที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งขับให้พระราชวังแห่งนี้ดูมีมนต์ขลัง

• Myeongdong

เมียงดงเป็นศูนย์กลางแห่งสินค้าแฟชั่น ทำให้ทั่วทั้งกรุงโซลคึกคัก เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นและเหล่าวัยรุ่น ตลาดเมียงดงนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย ทำให้มีบรรยากาศของย่านการค้านี้คึกคักตลอดทั้งวัน เราสามารถเดินเลือกหาเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋า หรือแม้แต่เครื่องสำอางได้อย่างจุใจ

Categories
ต่างประเทศ

ญี่ปุ่น

7 DAYS 6 NIGHTS

ญี่ปุ่น

นาโกย่า-เกียวโต-โอซาก้า เที่ยวเอาชิลล์ 7 วัน 6 คืน

Share on facebook

ญี่ปุ่น

นาโกย่า-เกียวโต-โอซาก้า เที่ยวเอาชิลล์ 7 วัน 6 คืน

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

7 วัน 6 คืน

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
ฮิดะ ฟุรุคาว่า (Hida Furukawa)
ตลาดเช้าทาคายาม่า (Morning Markets)
อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ หรือทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya)
ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า
ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle)
ตลาดสก๊อต
วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือ วัดเงิน
วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดน้ำใส
เสาโทริอิ ที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)
ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market)
Ine หมู่บ้านชาวประมง
Universal Studio Japan
Solaniwa Onsen
ตลาดคุโรมง(Kuromon Ichiba Market)
เดินย่านโทดงโบริ (Dotonbori) และ ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)

• หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)

เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ (Shogawa) ไฮไลท์ในการมาเที่ยวที่ชิราคาวาโกะก็คือ การได้มาเดินชมบ้านแบบ กัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปีนั่นเองค่ะ บ้านในแบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษคือ เป็นบ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่สวยๆ ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ยังมีบ้านหลายๆ หลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ศาลเจ้า และที่พักโฮมสเตย์อีกด้วย

• ฮิดะ ฟุรุคาว่า (Hida Furukawa)

ทาคายาม่าเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของไม้และช่างไม้ที่มีฝีมือ แต่สำหรับฮิดะฟูรุคาวะ จะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองเก่าที่มีคลองไหลผ่านใจกลางเมือง และมีการเลี้ยงปลาคราฟไว้จำนวนนับพันตัว ทำให้เมืองเงียบๆ กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนที่ต้องการความสงบอย่างแท้จริง

สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาฮิดะ ฟุรุคาวะ คือ เดินเล่นชมเมืองเก่า และชมปลาคราฟในคลอง, ชมพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมทาคุมิกัน (Takumikan Craft Museum), ชิมสาเก, ลิ้มรสเนื่อ Hida Furukawa ที่นุ่มละลายในปาก

• ตลาดเช้าทาคายาม่า (Morning Markets)

ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มากทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า และราคายังเป็นกันเอง โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ  ตลาดจินยะเมะ(Jinya-mae Market) ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ(Takayama Jinya)  และตลาดมิยางาวะ(Miyagawa Market) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า(Miyagawa River) สินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้

• อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ หรือทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya)

คำว่าจินยะแปลว่า สำนักงานว่าการ เพราะที่นี่เคยถูกใช้เป็นสำนักงานว่าการเมืองในยุคเอโดะนั่นเอง ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณจะมีอาซะอิจิ หรือ ตลาดเช้า ขายผักผลไม้ทุกเช้าตั้งแต่ 6:00 – 12:00

• ถนนซันมาจิ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ย่านเมืองเก่า

เป็นเขตที่มีบ้านเรือนและร้านค้าในยุคเอโดะหลงเหลืออยู่ ที่นี่มีร้านขายของขึ้นชื่อของทาคายาม่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสาเกญี่ปุ่น ขนมเซมเบ้ โครกเกะ (มันฝรั่งบดชุบเกล็ดขนมปังทอด) และเนื้อฮิดะย่าง

• ศาลเจ้าซากุระยามะฮาจิมังกุ (Sakurayama Hachimangu Shrine)

ในทาคายาม่าเป็นศาลเจ้าอันโด่งดังที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลทาคายาม่ามัตสึริในฤดูใบไม้ร่วง บริเวณข้างศาลเจ้ามี ศูนย์จัดแสดงยะไต (Takayama Matsuri Yatai Kaikan) ตั้งอยู่ จัดแสดงรถแห่ยาไต 4คันที่ใช้จริงในงานเทศกาล

• ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle)

ปราสาทนาโกย่าถูกสร้างขึ้นสมัยเอโดะ  สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1615 โดยโชกุน Tokugawa Ieyasu   เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น  และยังเป็นปราสาทแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ 
มีจุดเด่นอยู่ที่ส่วนยอดของหลังคาปราสาท(Kinshachi)  เป็นรูปปลา-เสือ ทำด้วยทองคำและพระราชวัง Hommaru ที่งดงาม

• วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) และย่านการค้าโอซุ (Osu Shopping District)

ป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงในเมืองนาโกย่า  ด้านหน้าวัดจะมีถนนช้อปปิ้งโอสุ  ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาช้อปปิ้งให้บรรยากาศที่คึกคัก  ถนนสายช้อปปิ้งนี้มีร้านค้ามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้ามือสอง รวมถึง ร้านอาหารมากกว่า 1200 ร้าน

• พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่า (Port of Nagoya Public Aquarium)

นึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  จะทำให้เราทำความรู้จักกับวาฬเพชฌฆาตออร์ก้า  โลมา  และวาฬเบลูก้า  และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในมหาสมุทรในเขตญี่ปุ่น และมหาสมุทรแอนตาร์กติก  นอกจากนี้ยังมีโชว์โลมาที่ถูกจัดแสดงในอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

• วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple) หรือ วัดเงิน

ที่นี่เป็นวัดวัดในนิกายเซน ถูกสร้างขึ้นโดยโชกุน อาชิคากะ โยชิมาสะ (Ashikaga Yoshimasa) จึงเป็นที่เที่ยวที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์ และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ด้านในของวัดเงิน ยังมีห้องชงชาที่คาดว่าเป็นต้นแบบของห้องชงชาในยุคหลังๆ ซึงท่านโชกุนก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาศิลปะและการชงชาที่นี่นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ จุดชมวิว เพราะทุกคนจะได้เห็นวิวเมืองเกียวโตแบบพาโรนามาที่สวยงาม

• วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu Temple) หรือ  วัดน้ำใส

เป็นเหมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์ตของการไปเที่ยวเกียวโต และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ความหมายของชื่อวัดนี้ คือ น้ำบริสุทธิ์ เพราะมาจากการที่น้ำตกไหลผ่านเนินเขาลงมายังบริเวณวัดนั่นเองนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า หากมาไหว้ขอพรที่วัดน้ำใสแล้ว จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป ตามความหมายของชื่อวัด

• เสาโทริอิ ที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ ซึ่งเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น ฟูชิมิอินารินี้ ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุด และมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,300 ปีทีเดียว ที่นี่มีเอกลักษณ์ก็คือ เสาโทริอิเป็นหมื่นๆต้น
ซึ่งชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่า “โออินาริซัง”

• ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market)

ย่านของกินที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองเกียวโต เป็นแหล่งตลาดสดที่มีร้านค้าให้ไปช้อป ได้ชิมกันมากกว่า 100 ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะ ทั้ง อาหารทะเลสด ขนมพื้นเมือง พืช ผัก ผลไม้

• Ine หมู่บ้านชาวประมง

เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ไฮไลท์ของหมู่บ้านก็คือ Boat house ริมแม่น้ำ ซึ่งจะเป็นบ้านที่มีอู่เทียบเรืออยู่ในบ้านของตัวเอง นอกจากนี้ เรายังสามารถเช่าเรือชมรอบๆ อ่าว และให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย

• Universal Studio Japan

เป็นสวนสนุกอีกแห่งในญี่ปุ่นที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะใครที่ชอบหนังดังต่างๆ อย่างเช่น Harry Potter, Spiderman, Jaws, Jurassic Park และ Despicable Me ซึ่งจะจัดแบ่งให้เป็นโซนเครื่องเล่น ร้านอาหารและร้านค้า ให้เป็นธีมของหนังเรื่องต่างๆ ไว้มากมาย

• Solaniwa Onsen

ดินแดนแห่งออนเซ็นขนาดใหญ่ในโอซาก้า ที่มีบริการพร้อมให้คุณได้ผ่อนคลายแช่น้ำสบาย และยังมีบริการครบครันเริ่มจากออนเซ็นที่มีให้เลือกกันหลากหลายบ่อแตกต่างกันไปตามแร่ธาตุที่อยู่ในแต่ละบ่อนั่นเอง มีเลือกให้แช่ทั้งแบบ Outdoor และ Indoor ภายในอาคารยังแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ทั้งจุดถ่ายรูป ร้านกินดื่ม สวนสไตล์ญี่ปุ่น และที่ขาดไม่ได้คือบ่อน้ำพุร้อนที่สามารถเพลิดเพลินกับวิวสวน

• ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market)

เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

• เดินย่านโทดงโบริ (Dotonbori) และ ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)

เป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองอันดับหนึ่งในโอซาก้า และตื่นตาไปกับป้ายต่างๆ ขนาดมหึมาที่แขวนเรียงรายกันอย่างแน่นหนา และบริเวณย่านชินไซบาชิที่อยู่รอบๆ ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักจากร้านอาหารและร้านขายเสื้อผ้าเรียงราย

Categories
ต่างประเทศ

พม่า

Share on facebook

พม่า

ตะลุยขอพรเจดีย์ชเวดากอง ล่องเรือทะเลสาบอินเล @พม่า 3 วัน 3 คืน

EXPERIENCE :

เมืองแห่งแสงสีและชายทะเล จุดมุ่งหมายหลักของนักเดินทาง

DURATION :

3 วัน 3 คืน

เจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagoda)
ทะเลสาบอินเเล
ภัตตาคารการะเวก
วัดเชาะทะจี้
วัดเชาะทะจี้
เจดีย์โบตะตอง
เจดีย์โบตะตอง
ตลาดสก๊อต
ตลาดสก๊อต

• เจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagoda)

มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในพม่าที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ เจดีย์ชุบทองแห่งนี้มีความสูงถึง 99 เมตร ถูกรายล้อมไปด้วยเจดีย์เล็กอีก 64 องค์ ประดับด้วยเพชรกว่า 7,000เม็ด จึงถูกเรียกว่า “มงกุฎแห่งพม่า”

• ทะเลสาปกันดอว์จี (Kandawgyi Lake) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบหลวง (Kandawgyi Lake)

จากจุดทะเลสาบกันดอว์จีนี้ จะสามารถมองเห็นมหาเจดีย์ชเวดากองได้ ซึ่งที่แห่งนี้ป้นจุดที่พักผ่อน จุดเด่นของที่นี่คือภัตตาคารการะเวก เพราะเป็นภัตตาคารเรือที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสวยๆ นั่นเอง สำหรับการเดินทางไปฝั่งภัตตาคารการะเวก จะมีด้านเก็บเงินค่าเข้า 300 จั๊ต อีกทั้งยังเก็บค่ากล้องถ่ายรูปอีกด้วย

• ภัตตาคารการะเวก Karaweik Restaurant

จะอยู่ริมทะเลสาบกันดอว์จีทางฝั่งตะวันออก มีอาคารเหมือนเรือขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาจอดอยู่ ตัวเรือมีส่วนหัวเป็นนกการะเวก สถาปัตยกรรมนี้เลียนแบบมาจากเรือพระที่นั้งของกษัตริย์พม่า ไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ภัตตาคารการะเวกยังมีความเก่าแก่เพราะสร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่ปัจจุบันเปป็นห้องอาคารและ ที่ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเด็ดๆ ของพม่า ไว้สำหรับถ่ายรูป

ช่วงเช้า

• วัดเชาะทะจี้ (Chaukhtatgyi Buddha Temple)

เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระพุทธไสยาสน์ (The Giant Reclining Buddha) ที่ใหญ่และสง่างามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 มีอายุราวกว่า 100 ปี พระพุทธรูปปางค์ท่านอนในวันที่พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ องค์ยักษ์นี้มีความยาว 65 เมตร สูง 16 เมตรห่มด้วยจีวรทองคำ ใบหน้าถูกแต่งด้วยสีสดเด่นชัด

เมื่อไปถึงด้านหน้าทางเข้าเจดีย์โบตะตองแล้วทางฝั่งตรงข้าม แนะนำอย่างยิ่งค่ะ อะมาดอว์เมียะ  หรือ เทพกระซิบ (Mya Nan Nwe)  จากตำนานเล่ากันมาชาวพม่า อะมาดอว์เมียะ คือ ธิดาของพญานาค ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ

เที่ยง รับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ Taing Yin Thar Restaurant, Yankin

 

ช่วงบ่าย

• เจดีย์โบตะตอง (Botataung Pagoda) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า วัดเทพทันใจ

สำหรับเจดีย์โบตะตองนั้นมีอายุกว่า อายุ 2,500 ปี สร้างขึ้นโดยชาวมอญเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านใน


• ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน (Bogyoke Aung San Market)

เป็นตลาดสำคัญของเมืองย่างกุ้ง โดยของขึ้นชื่อที่ตลาดแห่งนี้คือ “หยกพม่า” ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังถือเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า ไปจนถึงอาหาร